NHÀ 3 TẦNG 1 TUM HIỆN ĐẠI TẠI LONG AN

Diện tích: 120m2
Số phòng ngủ: 4

NHÀ PHỐ 2 TẦNG 1 TUM HIỆN ĐẠI – VẠN NGƯỜI MÊ

Diện tích: 107 m2 (6.3x17m)
Số phòng ngủ: 3

NHÀ PHỐ 3 TẦNG, TƯƠI XANH – ẤN TƯỢNG

Diện tích: 105m2 (5x21m)
Số phòng ngủ: 3

XÂY NHÀ 2 TẦNG 1 TUM HẾT BAO NHIÊU

Diện tích: 175m2
Số phòng ngủ: 3